Terra Invest Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zrt. "f.a." Hitelezői felhívás-felmentés (2015.05.27)

Ügyszám: 33. Fpk.01-14-006091/28. A Fővárosi Törvényszék a Terra Invest Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zrt. „f.a.” (1044 Budapest, Váci út 123.) adós ellen indult felszámolási eljárásban meghozta a következő végzést: A bíróság a MUDIS Kft. (1022 Budapest, Bimbó út 4. 3/11.) felszámolót tisztsége alól felmenti. A bíróság felszámolóként kijelöli a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t. A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. A Kormány 121/2015. (V.21.) Korm. rendelete az 1991. évi XLIX. tv. 84/A. §. (2 bekezdés a.) pontja és az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése alapján az adóst stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősítette. A Cstv. 66. §. (2) bekezdése szerint az adós elleni felszámolási eljárásban kizárólag állami tulajdonban álló nonprofit gazdasági társaság járhat el. A bíróság a Cstv. 66. § (3) bekezdése alapján a korábban kirendelt felszámolót felmentette. A Cstv. 66. § (3) bekezdése alapján a határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. Közzététel időpontja 2015.05.27.